onsdag 26 april 2017

En naiv politik

Jag har ju ett antal gånger påtalat att det inte är flyktingar som kommer till detta land, det ekonomiska lycksökare. UNHCR rapporterar alltså att av de som kommit från Afrika till Italien är 2.65 % riktiga (länk) flyktingar enligt deras definition av just flykting. Resten är vad jag kallar för ekonomiska migranter eller dito lycksökare. Jag har hävdat att minst 95 % av de som kommer till detta land inte är riktiga flyktingar och vidare borde man hänvisa till Dublinöverenskommelsen, enligt vilken flyktingar ska söka asyl i det första EU-land de kommer till. Alla fattar att en riktig flykting inte kan transportera sig (d.v.s. smugglas), hundratals mil och över massor med gränser. Bara en sådan transport diskvalificerar någon från att beviljas asyl i detta land.

Det betyder givetvis inte att jag har något emot personerna som på detta sätt försöker förbättra sin levnadssituation genom att resa till Europa – men det betyder inte att de är flyktingar. Riktiga flyktingar finns i krigszoner eller i flyktingläger. Det är den svenska migrationspolitiken som är problemet.

Det som i detta fall gör mig upprörd är att man alltså tar enorma mängder skattepengar till att utreda alla dessa ärenden och försörja dessa människor i flera år. Dessa pengar skulle kunna hjälpa riktiga flyktingar i flyktingläger och detta mycket effektivare än det relativa fåtal som kommer till detta land. UNHCR rapporterar att det finns runt 65 miljoner riktiga flyktingar i världen, och den skillnad vi gör genom att ta emot några få av dessa, vilket är s.k. kvotflyktingar är försumbart.

Men problemet är baserat på att vi är ett litet land, och för det första är det alltså inte riktiga flyktingar som kommer hit, för det andra kostar det enorma belopp för oss och orsakar stora problem, för det tredje skapar man en s.k. pull-faktor eftersom det är känt att just detta land har naiva och enkla regler och myndigheter samt generösa bidrag. För det fjärde gynnar denna politik bara illegal smuggling av personer genom hela Europa. För det femte gör vi ingen som helst skillnad beträffande situationen när det gäller riktiga flyktingar, det är snarare tvärtom eftersom pengar allokeras från stöd till riktiga flyktingar i flyktingläger till migrationspolitiken. För det sjätte skadar givetvis den svenska politiken hela EU då landet fungerar som en magnet för ekonomiska lycksökare. Ett exempel på detta är att Turkiet kan hota EU med de flyktingar som vill vidare till länder inom EU som nu finns i landet.

Man kan inte låta bli att göra kopplingar till miljömupparnas politik (MP). Man tror att man gör någon som helst skillnad men så är inte fallet. Tvärtom, man bara skadar det egna landet och inser inte att vi är ett mycket litet land som inte har någon som helst påverkan globalt.
Detsamma gäller miljöpolitiken. Sverige står för ca 1 promille av de globala utsläppen av koldioxid, men man kommer med skatter och pålagor som bara skadar det egna landet – men den globala påverkan är totalt försumbar.

tisdag 25 april 2017

Expressen utan pressetik


Man undrar hur det fungerar med pressetik i skandalblaskan Expressen. Det var ett tag sedan man hängde ut personer man ansåg vara främlingsfientliga med bilder, filmer som man smygfilmat och påhittade texter och pk-epitet som näthatare och annat. Givetvis fick de uthängda inte rätt till någon form av kommentarer eller andra genmälen. Nota bene: personerna anklagades inte för några brott, utan hängdes bara ut av denna skandalblaska för att de hade åsikter som man inte ansåg passande.

Idag kan vi läsa i samma skitblaska att ett antal personer publicerat en gruppvåldtäkt på nätet och nu dömts till fängelsestraff för våldtäkten. Vi pratar alltså om personer som är dömda av en domstol. Då väljer alltså Expressen att pixla bilderna, och man går inte heller ut med deras namn eller vilket land eller vilka länder de kommer ifrån. Det enda man skriver är deras ålder, vilket är helt sekundärt. Eller menar man att kvinnor ska akta sig för män som är 18, 21 eller 24 år rent generellt?

Jag anser att det är pressetiskt riktigt att inte gå ut med identiteter eller bilder så länge personerna inte är dömda för brott i en domstol. Men i detta fall har de dömts och vi pratar alltså om personer som begått ett grovt brott och dessutom filmat övergreppet. Det finns alltså inget som helst hinder som jag ser det för att publicera deras identiteter – de är brottslingar.

Men vad gör då Expressen? Man publicerar alltså pixlade bilder för att läsarna inte ska se att personerna är av utländsk härkomst. Detsamma gäller bilden under där en man som mördat sin fru är dömd till 18 års fängelse.
Hallå Expressen – var är Er logik och vilka pressetiska regler följer Ni? Baserat på vad Ni publicerar kan man enbart dra slutsatsen att Ni avsiktligen försöker dölja alla problem som är symptomatiska för, och orsakade av den sanslösa invandringen. Detta samtidigt som Ni struntar blankt i all pressetik när det gäller personer som har andra åsikter än de som passar Er. Det är den enda logik jag kan finna.

måndag 24 april 2017

1.7 miljoner förslösade


Detta är en historia hur man försnillar skattepengar (länk). Man har alltså en man som har blivit utvisad 2003, sedan följde kvinnan alltså inte med tillbaka till hemlandet, utan stannade i Sverige och levde på bidrag fram till 2016. Vi pratar alltså om en tidsperiod på 13 år. Men från 2008 upptäcker man alltså att kvinnan och barnen inte alls finns i landet, och man har alltså sedan detta år betalat ut 1.7 miljoner.

Nu kräver man alltså kvinnan på detta belopp, vilket man aldrig kommer att få se röken av. Alltså en skrämmande nonchalans när det gäller utbetalning av en hel rad bidrag och medborgarnas surt förvärvade skattepengar.

Men vidare kan man ju fråga sig varför artikeln inte innehåller någon information om nationalitet eller hur många barn det rör sig om. Det förstnämnda är relevant information. Vidare undrar man ju i detta land, som vurmar för att familjer ska återförenas med anhöriginvandring, hur man kan utvisa en familjefar, men låta hans fru och barn stanna i landet? Upplägget är ganska uppenbart, och man har alltså kunnat leva gott i något annat land i minst nio år på svenska skattebetalares bekostnad.
För att citera en gammal socialdemokrat vid namn Gustav Möller: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”. Man frågar sig vem eller vilka som kommer ställas till svars för detta? Svaret är givetvis – ingen. Men man kan även frågan sig hur många liknande fall det finns.

fredag 21 april 2017

Skoltombola


Det är ganska frustrerande att den s.k. skolkommissionen föreslår tombola när det gäller val till skolor. Redan idag finns socioekonomiskt stöd till de skolor som finns i de getton (på nysvenska: utanförskapsområden), man skapat. Det betyder alltså att skolor i dessa områden får mycket mer pengar per elev än de skolor som finns i vanliga områden. Men trots detta uppvisar just dessa skolor inga bättre resultat utan utmärker sig i Pisa med låga resultat. Det är alltså en direkt kvittens på den misslyckade invandrings och migrationspolitiken, samt att man tillåter att man bosätter sig var man vill och kan, den s.k. EBO-lagen.

Kommer Ni ihåg de tre propagandakampanjerna om att Sverige behöver invandringen för att 40-talisterna skulle gå i pension, det var välutbildade personer som kom till Sverige och att arbeta och att det var synd om alla ”flyktingar” som kom hit? Det finns massor med ”enkla” jobb, ”instegsjobb”, praktikjobb och annat i detta land var senaste delen av denna propaganda. Antalet misslyckade kampanjer och projekt för att övertyga medborgarna om detta har kostat många miljarder. Nu senast är det minst sagt pinsamt att man betalt ut stora belopp till muslimska föreningar i detta land som i sin tur använt pengarna till att bedriva propaganda för islam. Denna och föregående regerings misslyckanden är minst sagt uppenbara när det gäller migrationspolitiken. Kostnaderna, problemen och skadorna man orsakat detta land likaså.

Men nu har man fattat att man inte kan plocka in personer från MENA-länderna och hoppas att de presterar enligt standard i Sverige. Då ska man alltså lotta ut platserna i skolor för att ge dem möjlighet att komma in i skolor och på utbildningar. Det är alltså inte nog med att man ger socioekonomiskt stöd till skolor i ”utsatta områden” utan nu ska man även börja köra tombola för att se till att svenska skolor förstörs.
Man behöver knappast vara spåman för att fatta att nästa steg är kvoteringar och bussningar mellan olika skolor för att dölja hela problemet.

Vilka kommer då att bli lidande? På detta finns det två svar: Svenska skattebetalare och svenska elever. Alltså ytterligare en sak på mångkulturalismens och den sanslösa invandringens offeraltare.
Kanske man ska lägga till i pratbubblan: "- Du kommer att få åka buss mellan Nockeby  och Tensta, men man kommer att ha en tolk till arabiska på bussen, och du kommer att bli väldigt berikad."


Löfvén på Gotland


Man blir lite frustrerad över att Löfvén och Hultgren nu paddlar runt Gotland och jagar billiga politiska poäng, med att snacka om stridberedskap och annat. Man visar upp sig med soldater och åker stridsvagn, och hela scenariot känns igen från gamla kommunistiska länder där ledarna visar upp sig med militär för att på så sätt inge förtroende och ett intryck av att man har en stark armé eller stark försvar.

Sanningen är snarare den att Sveriges försvar är i det närmaste obefintligt, och det hjälper föga att Löfvén försöker visa upp sig på Gotland med militär personal.
Det har de senaste årtiondena varit en helt medveten politik att utarma försvaret till det rena skämt det är idag. Det borde inte lura någon med politiker som visar sig med det s.k. försvaret och media som visar bilder på eldrören på stridsvagnar eller kommer lyckliga upp från luckor på vagnar.

Problemet är att man nu inte har ett öre för att rusta upp försvaret, och vidare skulle det ta tiotals år att just få ett försvar värt namnet. Regementen är nedlagda, hela KA är skrotat, systemen gamla och numerären, både avseende personal och utrustning är alldeles för låg.
Så nu kör propagandamaskineriet med att visa Löfvén i stridsvagnar och vid Gripenplan vilket ger bilden av samförstånd mellan regeringen och militären samt intrycket av ett starkt försvar.
Givetvis kan man även komma med påståenden om att de modifierade Leopardvagnarna är bäst i världen och annat för att förstärka bilden (
länk). Hur många vagnar har man på Gotland? Ett kompani på 12 vagnar kanske…

I den mån man utlovar pengar från regeringen är det småbelopp och man ser till att ha en budget som sträcker sig långt bortom nästa val, vilket alla fattar innebär att man inte behöver göra några reella satsningar, utan bara är rena flumvisioner.
Två typiska propagandabilder:

torsdag 20 april 2017

Litet bamseplåster


Nu öppnar alltså socialdemokraterna för att utrusta de som ska avvisas med fotboja (länk). Uppenbarligen en eftergift för miljömupparna och Fridolin. Vad man måste fråga sig är hur användning av fotboja ska kunna hjälpa att lokalisera de som avser avvika efter ett utvisningsbeslut. Problemet är att man inte kan hitta dem och de lever som s.k. papperslösa (vilket är illegala immigranter).
Vad jag menar är att för den som vill avvika, är det bara att bara klippa av sig bojan och försvinna. Man kan ju rimligtvis inte utrusta alla asylsökande med fotboja vid ankomsten, vilket innebär att man måste förse bara de som har fått utvisningsbeslut med sådan.

Låt oss ponera att en person befinner sig på en flyktingförläggning och sedan förses med fotboja för att kunna lokaliseras, och fysiskt förpassas från landet. Vad är det då som hindrar personen från att gå en bit från förläggningen, klippa av sig bojan kasta den i närmaste vattendrag och sedan bara försvinna? Eller är man så naiv att man tror att personen kommer snällt springa runt med sin boja med ett avvisningsbeslut?

Det rätta att göra är givetvis att om en person får ett avvisningsbeslut; givetvis i första läget skicka dem från landet direkt när beslutet kommer, eller om så ej är möjligt, se till att de hamnar på förvar vilka man inte kan avvika från.
Men i första läget och redan vid då en person dyker upp i landet gäller Dublinöverenskommelsen, d.v.s. att en flykting ska söka asyl i det första EU-land denne kommer till. Det faller på sin orimlighet att en person som kallar sig flykting har transporterat sig genom hela EU, och hundratals mil för att söka asyl just i detta land. Men visst tar vi emot riktiga flyktingar i detta land – det är s.k. kvotflyktingar, men det är bara några tusen. Resten är inget annat än ekonomiska lycksökare som kommer hit för att leva på det sociala skyddsnätet, är ute efter en bättre levnadsstandard eller pengar att skicka tillbaka till släktingar i hemlandet.

Givetvis borde man även införa temporära uppehållstillstånd och svenska medborgarskap. I den mån man begår brott som renderar i fängelsevistelse, reser tillbaka till länder man ”flytt” från eller har något samröre med militanta islamister ska uppehållstillståndet eller medborgarskapet dras tillbaka.
Fotboja…är som att sätta ett sött litet bamseplåster på en blödande stor pulsåder, och politiskt som ren populism för att visa att man gör något, och vinner lite tid.

tisdag 18 april 2017

Helt rätt, Jomshof


Så Jomshof gjorde kopplingar mellan islam och terrorism i talarstolen. Veronica Palm (s) har tydligen reagerat på detta. I Expressen kan man läsa detta (länk): 
"I riksdagens talarstol sprids just nu islamofobi i en osedvanlig grov form", skriver hon på Twitter.
Hon utvecklar för Expressen.se: – Det var klassisk rasism och den här gången riktad mot muslimer, att rabbla upp grupper och företeelser som inte är bra, som terrorism. Det han gjorde var att ge bilden av att det är en del av den muslimska kulturen eller islamska traditionen. Det är inget annat än att sprida fördomar kring muslimer och det är islamofobi.
– Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har jag hört mycket eländiga saker men jag har aldrig hört något så tydligt förut som har hela sin utgångspunkt i ett hat och förakt mot islam.
Det är alltså några dagar sedan en militant muslimsk terrorist kört ihjäl människor i centrala Stockholm. Vi vet hur IS behandlar kristna. Vi vet hur Al-Shabaab och Boko Haram beter sig. Vi vet att ett stort antal terrordåd de senaste drygt 15 åren utförts i islams namn och hur oskyldiga människor mördats urskiljningslöst. Det är inte ”fördomar” vilket alla islams offer skulle kunna intyga – alltså de som inte urskiljningslöst mördats. Man kan läsa i koranen att en god muslim ska döda så många otrogna som möjligt och kommer sedan till himlen.
Detta går att läsa: ”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”. Koranen, Sura 47:4
Att mot denna bakgrund nämna att Jomshof det rör sig om islamofobi är rent larvigt. För det första är det rent naivt att inte se kopplingen mellan islam och de senaste årens terrorism. Det betyder givetvis inte att alla muslimer är terrorister, men det är helt uppenbart att det finns en direkt koppling mellan terrordåden och denna s.k. religion.

Vidare ska man ha klart för sig att ordet ”fobi”, avser en omotiverad rädsla för något. Det är ett tillstånd som inte heller går att sprida, varför ordet ”islamofobi”, är helt felaktig nysvenska.
Vidare påstår Palm är att det är att sprida fördomar. Det handlar inte om fördomar, och verkligheten och erfarenheten talar sitt tydliga språk och går inte att förneka.

Men ovanpå de rena terrordåden har vi givetvis en hel rad andra och klockrena dumheter som inte hör hemma i moderna västländer. Dessa dumheter är antingen förankrade i koranen (som är skriven på 600-talet i arabvärlden), eller baserat på vad imamer tycker.
Man måste ha rätt att kritisera religioner precis som ideologier eller alla andra ställningstaganden människor gör. Religioner får aldrig vara eller bli någon form av skyddsparaply för rena dumheter. I fallet islam, är denna s.k. religion så full av dumheter och saker som inte hör hemma i moderna västerländer, att det är ren logik och definitivt berättigat att inte bara kritisera, utan även direkt förbjuda de värsta dumheterna.