måndag 24 juli 2017

Transportstyrelsen


Alla oppositionens partiledare verkar ha uttalat att man är redo att rikta ett misstroendevotum mot regeringen Löfvén, med anledning av skandalen i Transport-styrelsen.
Men nu uppstår givetvis problemet att alla enskilda partiledare uttalat sig i frågan, vilket i sin tur innebär att man inte ser konsekvensen av ett sådant misstroendevotum. Men varje parti måste givetvis ta avstånd och göra en markering för att vinna politiska poäng. Om samtliga andra partier skulle ställa upp på ett sådant misstroendevotum kommer det att resultera i ett nyval.
Ovanpå detta har vi den senaste undersökningen av Sentio, med 26 % för SD och större än socialdemokraterna. Blir det nyval, samt även baserat på det faktum att denna undersökning gjordes innan Transportstyrelseskandalen, kan man gissa att detta ytterligare skulle tillföra SD väljare.
Detta törs man givetvis inte riskera, och med stor sannolikhet kommer i stort sett alla partier backa från ett misstroendevotum når det kommer till Riksdagen. Även om SD tar upp detta kommer sannolikt de flesta partier "avstå" för att inte riskera en regeringskris.

Läser man artiklarna om själva skandalen slås man av två saker: För det första att de besparingar man lagt på Transportstyrelsen (och andra myndigheter), med sannolikt var direkt triggat av de akuta kostnader som det sanslösa flyktingmottagandet orsakat. Man verkar i det närmaste varit desperat och beordrat alla myndigheter att spara sanslöst helt oavsett konsekvenserna d.v.s. att man bröt mot lagar, regler och instruktioner. Alla inblandade som ifrågasatte detta skulle tystas. Vi pratar alltså om ett direkt ministerstyre av olika statliga myndigheter. Det är alltså helt uppenbart att så varit fallet och Transportstyrelsens styrelse enbart följt de direktiv man fått från regeringen. Mycket smutsigt och förbudet enligt lag.

Det andra är att man fokuserar på när olika personer blivit informerade. Löfvén skulle ”ha blivit informerad tidigare”. Allt detta är givetvis rent strunt. För det första kom alltså direktiven direkt från regeringen, och vidare är det helt sekundärt när ministrar fick informationen. Det är ett enkelt faktum att ingen reagerade eller agerade. Löfvén hävdar (enl. DN) att han fick informationen i januari 2017. OK, vad spelar det för roll? Vad gjorde han? Han har haft ett halvår på sig att reagera och åtgärda problemet. Vad har han gjort? Nada. Detsamma gäller alla andra ansvariga ministrar, de har inte rört ett finger för att sätta stopp för denna uppenbara läcka och det är helt sekundärt när de fick kännedom om vad som hände eller händer. Ingen har reagerat eller gjort något. Så nu kan vi alltså dra slutsatsen att Transportstyrelsen agerade enligt och på regeringens order.

Hela historien stinker riktigt illa men det är mycket osannolikt att det blir ett misstroendevotum. Det törs man inte, då alla fattar att SD kommer bara gynnas av den regeringskris med nyval som då förestår, sannolikt med SD som största parti efter ett nyval.
Alltså kommer det sannolikt bara bli KU, vilket är en politiskt sammansatt domstol, som sannolikt kommer pricka inblandade ministrar för ministerstyre. Sedan låter man lite vatten rinna under broarna och saken är utagerad om några månader.

lördag 22 juli 2017

Att vända en oljetanker

Det står bortom allt tvivel att SD kommer att få ett betydligt större inflytande efter nästa val. Men den intressanta frågeställningen är hur stort inflytande?
Låt oss ponera att SD blir största parti men måste ha stöd av moderaterna, liberalerna och kanske något parti till. Då uppstår problematiken som kan liknas vid att vända en oljetanker.
Lagar, myndigheter och annat har de regler och förhållningsorder de har och det ändras inte på en kort tid, säg några år. Börjar man svänga en oljetanker händer inget, och på samma sätt måste man fatta att det kommer att bli i svensk politik. Det blir inga drastiska förändringar efter valdagen och dessutom är svensk ekonomi körd i botten vilket innebär att det helt enkelt inte finns pengar till drastiska förändringar.

Lagförslag ska utredas, beredas, diskuteras och debatteras och tar år att genomföra. Problem i samhället och det finns ett otal, kommer alltså inte lösas på en kort tid och vidare har man byggt in problem som inte är enkla att lösa. Gängkriminalitet, gettområden, rutten kvinnosyn, sexualbrott, åsikter baserade på islam och annat är bara exempel på saker som inte enkelt eller billigt låter sig åtgärdas. Givetvis kommer den politik som förts de senaste åren medföra enorma kostnader, och att tro att ett regeringsskifte drastiskt skulle förändra detta är naivt.
Ekonomin är nerkörd i botten och det finns inga resurser att satsa drastiskt på olika åtgärder. Polisen, försvaret, sjukvården och andra myndigheter går på knäna.  Allt kommer att ta många år, och kommer inte bli enkelt. Det är bara att fatta, de senaste årens lagar och beslut från regeringen är som att vända en stor oljetanker – det går inte att göra snabbt, enkelt och på kort tid.

Man kan inte kasta ut alla ekonomiska lycksökare, och ”anhöriginvandring” är att vänta i form av hundratusentals personer. Man kan inte ha retrospektiva beslut. En stor del av alla kostnader och problem är inget som går att enkelt stoppa – lagar och idiotiska beslut gäller och penningpåsen är tom. Den enorma oljetankern kommer inte att vända på åtskilliga år. Besluten kommer att vara många och svåra, detta i synnerhet som det tyvärr finns politiker som tror på någon form av multikultireligionflum.

fredag 21 juli 2017

Lägg ner DO


Jag har påtalat det ett antal gånger tidigare; islam är en religion som bör klassas som en extrem sekt och hör inte hemma i ett modernt västerländskt samhälle. Exemplen är hur många (länk)som helst och ovanpå det har vi alla terrordåd i islams namn.

Konstigt vore väl annars om man tror att en bok från arabvärlden skriven på 600-talet ska ha någon som helst dignitet idag och i Sverige. Det är helt ointressant hur många muslimer det finns i detta land – en dumhet är en dumhet och inte försvarbart även om det finns hundratusentals som tror att det är sanning.
Ovanpå detta har vi saker som är direkt olagliga, och som man tillåter vara en del av undervisning i svenska skolor.
DO (Diskrimineringsombudsmannen) är ett gäng blodhundar med stor PK-stämpel i pannan. Den som ens andas minsta ord mot zigenare döms direkt till runt 50.000 kr i böter och det är skillnad på folk och folk. Om en svensk kvinna däremot kallas för svennehora är det inte ens förolämpning. Man driver alltså fall av diskriminering men blundar totalt för när muslimer står för sådan. Var är kraven på kvinnliga imamer? Varför tillåts inte män och kvinnor be tillsammans i moskéer? Hur kan man acceptera segregerad gymnastik och skilda badtider i badhus? Varför ska muslimska kvinnor tvingas gå runt som spökplumpar? Varför ska djur dödas plågsamt med halalslakt? Detta är direkt emot svensk lag. Svensk lag står över alla religioner. Eller gäller koranen i detta land?
Exemplen är otaliga, och inget av dem hör hemma i Sverige 2017. Att de baseras på koranen eller vad imamer säger är helt irrelevant då logiska förklaringar lyser med sin frånvaro. Benämningen religion borde inte rättfärdiga eller legalisera några uppenbara dumheter som de jag nämnt. Tvärtom; de måste ifrågasättas och i den mån de inte överensstämmer med svensk lag eller värderingsnormer. I den mån imamer eller muslimer tror att något annat än svensk lag gäller i detta land må de skriva ut det och köra upp det i någon lämplig kavitet i de nedre kroppsregionerna.

Med DO, är en form av pajaser som anser att alla som på något sätt baserat på minoritet, och att ens den minsta kommentar mot en sådan ska vara straffbar, borde snarast dras bort från skattebetalarnas nota. De tjänar ingen utom vänstermuppar, miljömuppar och kanske en del socialdemokrater. Alla lika verklighetsfrånvända, bländade av massinvandringens ljus och paradis.

Min slutsats är mycket enkel DO ska läggas ner med omedelbar verkan – i den mån vi pratar om diskriminering av olika skäl eller orsaker står det den eller de drabbade fritt att polisanmäla och driva saken i domstol.

onsdag 19 juli 2017

Yttrandefrihetens grav


En dam på skvallerblaskan Aftonbladet vid namn Sofia Olsson Olsén skriver att hon välkomnar regeringen förslag till censur (länk). Hon anger som huvudanledning att journalister hotats och vill värna om yttrandefriheten.
Ståndpunkten är intressant men orsaken är betydligt allvarligare. Låt oss ställa oss frågan varför folk blir förbannade på PK-journalister och ovanpå detta agerar med hot eller andra olagligheter?
Klassiskt är det så att journalister ska förmedla nyheter och göra det opartiskt, givetvis med en vinkling baserat på den partifärg en tidning har. Man har naivt alltid trott att Public Service har förmedlat fakta, information och utbildning. Det är den klassiska bilden men nu har internet förändrat allt detta. Vi får information som myndigheterna inte vill att vi ska få och i många fall står det helt uppenbart att man i media förtiger fakta av olika anledningar.
Men givetvis är det den sanslösa invandringen de senaste åren som satt igång regeringens uttalanden (Alice B-K), och andra saker för at tysta hela problematiken. Man har blivit desperat och alla fattar att man bara vill tysta all kritik mot den förda politiken. Men denna talar sitt tydliga språk; utanförskapsområden, fattigpensionärer, gängkriminalitet, våldtäkter och sexualbrott. Dessa saker har media alltså försökt dölja de senaste åren. Vi har matats med att Sverige behöver invandringen, multikulturalism och nysvenska. Ovanpå det kan givetvis ingen berätta vad invandringen kostar, och Brå har ingen statistik (sedan 12 år), när det gäller brottslingar och personer med ”utländsk bakgrund”.

Problemet är att journalisterna spelar med i detta spel utan att ifrågasätta eller ställa krav. Ovanpå detta döljer man viktiga fakta för medborgarna för att det inte ska gynna SD eller ”främlingsfientliga krafter”. Alltså ren politisk påverkan, inget annat. Jag skrev för någon dag sedan hur man listade dömda gärningsmän med kön och ålder, men givetvis inte ett ord om deras ursprung trots att de uppenbarligen dömts för ett direkt s.k. hedersrelaterat brott.
Givetvis är det så att man inte får angripa journalister på något sätt eller hota dem, är direkt olagligt. För runt 7 år sedan ville man ha debatter på i tidningarnas webbsidor, men censuren blev så kraftig och i princip allt plockades bort, lagligt som olagligt. Kritik tilläts inte.
Men samtidigt kan man förstå den frustration medborgare då och nu upplever, när det är allom uppenbart att detta land har problem direkt relaterade till migrationspolitiken, och i den mån journalister, medvetet eller enligt order försöker förringa eller ljuga om problematiken, kan man förstå att medborgare blir förbannade.
Vi hamnar alltså i någon form av sjuk paradoxal situation, där det bara blir PK-journalistik som tillåts och ingen har rätt att ifrågasätta den. Det är slutsatsen av Aftonbladets artikel, och det paradoxala är att detta skulle gynna yttrandefriheten.

Den som hotar eller förolämpar begår lagbrott, det står redan i lagen idag. Det nya är alltså att media journalister ska ha monopol på sanningar och kunna skriva vad de vill utan att bli ifrågasatta. Det stämmer alldeles perfekt med regeringens senaste förslag om censur som jag skrev om för några dagar sedan. Politiker och journalister ska ha monopol på sanningen och ingen att ens nämna att en person kommer från ett annat land eller att något ska vara baserat på en viss religion ska alltså bli olagligt. Det är inget annat än ren censur. Det är inte ”fria ordets försvar” (
länk), det är precis tvärtom.

fredag 14 juli 2017

Enligt instruktionernaHär är en symptomatisk artikel i skvallerblaskan Aftonbladet på hur man är PK (länk). Man har alltså en mördad person som man anger med både namn, ålder och bilder på brottsoffret.
Fem personer döms alltså till livstid för detta, men man går alltså inte ut med några som helst bilder eller identiteter på dessa dömda.
Mönster är för allom uppenbart, att nämna utländska namn, publicera bilder på personer med utländskt utseende eller med utländska är tabu, och man nöjer sig kanske med att publicera deras ålder.
Men med referens till artikeln, vad är det som hindrar att skandalblaskan går ut med fulla identiteter? Egentligen ingenting förutom en ren censur. Vi pratar om dömda brottslingar som har begått ett mord, och dömts till långa straff. På mobilversionen av AB finner man en lista på de åtalades ålder. Man ställer sig då frågan vad detta har för läsarvärde? Ska läsarna klassificera personer som potentiella brottslingar efter ålder? Vidare finner man intervjuer med advokat och åklagare.
Vad är då frapperande? Givetvis hur PK-media fungerar. Att nämna etnicitet, religion eller saker som är relaterat till invandrare är förbjudet. Hade brottslingarna varit svenskar, med svenska namn, kan vi vara helt övertygade att man gått ut med bilder och namn.
Man kan läsa om de åtalade:
”Exmaken (som var gift med den 23-åriga kvinnan), 33 år.
En äldre bror till flickvännen, 30 år.
Ytterligare en bror till flickvännen, 31 år.
En 20-årig man.
En 22-årig man.
Åtalade för medhjälp till människorov och mord.
En 22-årig man.
en 19-årig man.
En 21-årig man.
Ytterligare en person, en 19-åring, jagas internationellt misstänkt för inblandning i gärningen.”
Beröringsskräcken och PK-journalistiken är direkt frapperande, och det är inte lite patetiskt.
Men det är nu inte bara AB som agerar på detta sätt eller liknande – det gör hela pressen, PS och man mörkar i stort sett alla problem som man kan direkt relatera till invandrare. Man manipulerar statistik och kommer med de mest idiotiska bortförklaringar. Hur många gånger har man läst att ”anmälningsbenägenheten har ökat”, eller definitionen av ett brott ändrats för att man ska kunna hitta på olika fantasifulla bortförklaringar?
Nu senast har vi en utredning som kommer med förslaget att begreppet våldtäkt ska tas bort. Visst är det märkligt, då det är för alla solklart och har fungerat i detta land i hundratals år? Brå har inte gjort någon utredning om invandrares (över-)representation avseende brottslighet sedan 2005, visst är det märkligt?
Allt följer ett klart mönster, som nu vi måste förlita oss till inofficiella källor på internet för att kunna se.
Medborgare är dumma och ska indoktrineras med "fakta, information och utbildning" via Public Service. Helst roa sig med att lösa Melodikrysset. En devis som kanske fungerade på 1970-talet. Men detta kan vi igen koppla till mitt senaste inlägg; man strävar alltså att via lag förbjuda allt;”som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,”.
Numera är åldern det som är det kritiska och som gör brottslingar. Inget annat, och inga andra gemensamma faktorer finns och ej heller går man ut med dömda brottslingars identitet eller bilder. Om de inte har namn som Erik, Sven eller Johan, givetvis. Då kan man publicera identiteter och bilder redan innan de ens dömts av domstol i media, inga som helst problem eller hinder. 

tisdag 11 juli 2017

Politisk censur som i DDR


Regeringen har tydligen satt till en utredning som kommit fram till detta avseende yttrandefriheten, och det man vill stoppa är saker (länk regeringen):

§ 13, Bilaga 1, sid 184: 1. ”…som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,”

Vi kan alltså vänta en proposition som förbjuder media och andra att avslöja brott är relaterade till, etniskt ursprung, eller andra liknande förhållanden, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse.
Detta leder tvivelsutan till ren politisk censur och direkt diktatur. Detta under en falsk demokratisk fana. Medborgarna ska alltså inte ha rätt få reda på fakta eller överrepresentation.
Rena fakta idag, trots att man försöker dölja det är att man importerat en rutten kvinnosyn, man har satt munkavle på alla myndigheter, föreslår att begreppet ”våldtäkt” ska avskaffas och ersättas med något på nysvenska gissningsvis ”överraskningsberikning” (min gissning), eller kanske grovt sexuellt övergrepp.

Men detta lagförslag är nog det mest skrämmande som jag någonsin sett. Ansikten är uppenbar – man vill inte att medborgarna ska få veta sanningen. Om en grupp av personer är överrepresenterade eller en grupp av samma personer begår ett brott är det givetvis av relevans för medborgarna att få veta det.
Vidare är formuleringen ”liknande förhållande” oerhört vag, vilket i sin tur betyder att media inte får göra några som helst kopplingar. Vi har redan och under ett antal år sett hur man döljer fakta genom att pixla (även dömda brottslingar), och enbart referera till de som begått brott med brottslingarnas ålder. Polisen har kört med kod 291, och förbjudits att ens gå ut med relevanta beskrivningar på personer man söker.
Media har ett antal år inte gjort några som helst kopplingar mellan brottslingars etnicitet, religion eller ursprung, och inte ställt några som helst frågor t.ex. när det gäller överrepresentation när det gäller sexualbrott. Straffen man dömt ut har varit rena skämt, men som regel har det varit friande domar som gäller och BRÅ har inte kommit med något material gällande detta på 12 år.

Nu vill man alltså införa en lag i vilken det blir förbudet att nämna/avslöja, ”
etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening.”. Alltså, om muslimer som grupp gör ett brott baserat på islam, ska man inte få berätta det. Om en muslim begår ett terrorbrott som på Drottninggatan i Stockholm ska det bli olagligt att göra kopplingen. Man kan tolka lagförslaget olika men till och med så långt att det ska vara olagligt att koppla IS med islamism och muslimer. Uppenbart är dock att folk från LO varit med; ”...medlemskap i fackförening”.

Vi pratar inte om något annat än ren politisk censur, som inte hör hemma i ett land med yttrandefrihet eller tryckfrihet. Censur som gälle i DDR hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Politiker ska inte kunna dölja fakta och relevant information för medborgarna. 

onsdag 5 juli 2017

I idiotins landDenna bild hade någon lagt ut på FB. Ärligt talat vet jag inte om det är fake news, men samtidigt verkar siten ganska seriös. Jag får hänvisa till de källor som där uppges.
Hur man än vänder på saken, och vidare baserat på att ingen relevant statsfinansierad statistik finns att tillgå, finns det sannolikt en relevans i detta (se graf nedan,
länk). BRÅ har inte gjort någon som helst relevant statistik på 15 år, uppenbarligen på direkta order från politikerna.
Man har alltså importerat en massa män som kallar sig barn, som kommer från en helt annan kultur baserat på islam. Är då egentligen något annat än en stor överrepresentation inte att vänta avseende sexualbrott? Men det intressanta är att jämföra dessa grupper med personer med svenskt ursprung. Faktorn för dessa är alltså 0.14. Vad vi alltså kan göra är att dividera 11.07 med 0.14 för att få fram skillnaden mellan afghaners överrepresentation och svenskar. Då får vi faktor 79. För de från Gambia på 66
.

Vad är det för idioter som släppt in alla dessa personer till vårt land? Svaret är uppenbart – denna och den föregående regeringen. Domstolarna och åklagarna totaldyker och dömer till straff som är rena skämt, om man inte kan fria vilket givetvis är regel. Man lägger bevisbördan på våldtagna kvinnor och utvisar inte ens vid fällande domar. Media mörkar hela problematiken och nämner inte personers etnicitet eller vilket land de kommer ifrån. I media ifrågasätter man inte de problem som är importerade, och definitivt ställs inga krav på politikerna när det gäller åtgärder, hårdare straff eller utvisningar.

Visst, jag är svensk och det tänker jag inte be om ursäkt för, trots att man efter senaste valet röstade igenom en grundlagsändring om att Sverige är ett ”mångkulturellt land”. Influenser är en sak och som vi alltid har haft, men för den skull blir inte landet multikulturellt. Ett land har en kultur inte flera odefinierade kulturer.

Ovanpå detta har vi problemet med islam. Alltså en s.k. religion som styrs av en bok som är 1400 år gammal, och skriven i arabvärlden. Detta samt imamers tolkning av denna. Exemplen på verklighetsfrämmande dumheter är otaliga.
Hur kan någon person med normal begåvning tro att detta ska ha någon form av existensberättigande i Sverige 2017?

Men nu har vi en återkoppling till inledningen. Är man så naiv att man tror att man kan importera hundratusentals män från länder med rutten kvinnosyn, baserad på islam och med levnadsregler som inte hör hemma i detta land, kan man ju inte annat än förvänta sig att kvinnor våldtas (numera även med prefixet grupp-), eller utsätts för olika sexualbrott. Som man bäddar får man ligga. Tack så förbannat mycket Löfvén och Reinfeldt.
Man behöver knappast vara raketforskare för att fatta att SD lär landa mellan 25-30% i nästa val. Den naiva idiotpolitiken har grävt sin egen grav.

tisdag 4 juli 2017

Eliasson som regeringens sprattelgubbe


 Dan Eliasson är ett vandrande exempel på desperation och rent politiskt tillsatt politruk. Han har inga pengar och kriminaliteten tilltar hela tiden. Våldtäkter, sexuella övergrepp, gängkriminalitet, mord och massor med direkta problem direkt relaterbara till den förda migrationspolitiken är denna och föregående regering direkt orsakande till. Man kan försöka dölja detta, vilket man även gjort de senaste åren men problemet är helt enkelt att importerar man problem och män med en rutten kvinnosyn, kan man knappast förvänta sig annat än de problem vi ser idag.

Nu kommer Eliasson med ett uttalande i ren desperation enligt skandalblaskan Aftonbladet
:” – Mitt råd är att föräldrar gärna följer med sina barn på festivaler. Det är viktigt, säger han och tillägger att det är miljöer där det finns sprit och narkotika.” (länk).
Uttalandet är så idiotiskt. Har föräldrar några som helst polisiära befogenheter? Betalar Eliasson inträdet för föräldrar till konserter och festivaler? Betalar han bensinpengar eller förlorad arbetstid? Tror han att föräldrar har samma musiksmak som sina barn?

Man kan givetvis inte förutsätta att brott ska ske och därför är det givetvis en ren polisär fråga och föräldrar har ingenting med detta att göra. Vidare kanske det finns både alkohol och narkotika, men det är det minsta och rent perifera problemet idag.

Men uttalandet är rent idiotiskt och han försöker som tidigare flytta problemet till andra. I detta fallet föräldrar, som antagligen skulle straffas om de ingriper mot en pågående våldtäkt. Som privatperson har man inga som helst rättigheter, bara skyldigheter i detta samhälle. Som känt är; det är u flickans problem att bevisa att hon inte ville ha sex och våldtäktsmannen kanske inte fattade svenska.

Så givetvis passar det att ha Eliasson som rikspolischef. Nu väntar vi bara på att Ygeman ska bortförklara sexuella övergrepp och våldtäkter med att ”föräldrarna inte har tagit sitt ansvar”.

Nu väntar vi alltså på en rapport från BRÅ om alla sexuella övergrepp, grupp- och gängvåldtäkter. Jag har efterlyst en sådan i flera år, men det sista man hänvisar till är siffror runt 15 år gamla. Denna utredning visade att personer ”utländsk härkomst” hade en överrepresentation när det gäller våldtäkter på ca 400 % (faktor 5). Mot bakgrunden av att man de senaste åren importerat hundratusentals personer och i synnerhet män, med rutten kvinnosyn och från andra kulturer kanske Eliasson borde porta dessa från festivaler och konserter och festivaler i stället för att mena att mena att föräldrarna ska vara skuggor till sina barn.
Rasistiskt? Kollektiv bestraffning?  Kanske, men definitivt verklighetsförankrat och det är faktiskt så att alla har rätt att gå på konserter eller festivaler utan risk att bli våldtagna eller utsatta för att bli antastade.
Men var är statistiken, BRÅ och Eliasson? Kod 291? Vi svenskar har rätt att få veta.

måndag 3 juli 2017

Ett havererat rättssystem


 Katarina Wennstam har en artikel i SvD (länk), som är intressant. Problemställningen är alltså att man lägger bevisbördan på våldtäktsoffer. Det innebär i praktiken att man i praktiken kan fria varenda våldtäktsman som inte tillstår att han våldtagit en kvinna. Det hela är ganska enkelt; man ställer alltså direkta krav på kvinnan att på olika sätt bevisa att hon inte ville ha sex.
Till och med att gärningsmannen uppger att han inte fattade svenska duger tydligen som grund för friande dom, och mot bakgrunden av att ca 13 våldtäktsåtal läggs ned varje dag, stölder och bostadsinbrott är inte längre mödan värt att ens polisanmäla och kan hela situationen inte betraktas som annat än ett rent rättshaveri.

Låt oss göra en jämförelse. Du har druckit en mängd alkohol, sätter dig bakom ratten och stannas av polisen i en alkoholkontroll. Med ovanstående logik blir det alltså polisens sak att bevisa att du inte hade anledning att dricka alkohol. Alltså; var du på fest hade du anledning att dricka. Men ovanpå detta är inträffade med den intressanta skillnaden att det de facto inte hänt ett skit när du blir stoppad vid vägkanten – ingen har skadats eller inget har egentligen hänt. Visst och med svensk logik – kanske så kunde ha skett men det har det bevisligen inte gjort.

Detsamma gäller om du ertappas för fortkörning, ska polisen bevisa att du inte hade anledning att köra fort? Ånyo – ingen har skadats och ingenting har hänt. Duger 10 års erfarenhet från Autobahn som förmildrande omständighet? Nix.

Men när det gäller våldtäkter har det hänt, och med klockrena bevis som t.ex. DNA. Blir det upp till kvinnan att bevisa att hon inte ville ha sex. Artikeln tar upp ett typiskt exempel och det finns sannolikt tusentals, detta oräknat mörkertalet.

Jag har en viss uppfattning om rätt och fel. De senaste åren har denna uppfattning visat sig vara i direkt konflikt med hur domstolar dömer och hur det svenska rättssystemet fungerar. Detta kan till stor del hänföras till ren politik och uppenbar politisk påverkan på rättsväsendet.
Kanske vore det läge att införa en jury i svenska domstolar, bestående av normalfuntade svenska medborgare som har en uppfattning om vad som är rätt eller fel. Som det fungerar idag fungerar inte rättssystemet, då man flyttar bevisbördan till offret och dessutom har ett antal hål i lagstiftningen som utnyttjas som regel. Gruppvåldtäkten av den handikappade kvinnan på Gotland är ett andra exempel, på haveriet. Det finns säkerligen hur många som helst.

söndag 2 juli 2017

I det patetiska landet


Den finns en del saker i det svenska samhället man kan uppleva som rent patetiska. Givetvis är det så att det finns olika ansvarsområden och varje tjänsteman ansvarar för just sin bit. Men om man mot den bakgrunden läser media och vad som är problem i samhället framstår en del saker som rent patetiska.

För några dagar sedan var jag med och anordnade en tillställning med dans och alkoholutskänkning.
  Givetvis behövs ett generellt utskänkningstillstånd för den som ska servera alkoholhaltiga drycker och därutöver ett tillstånd för den enskilda tillställningen. Sedan skulle ju dans vara tillåtet, alltså behövdes ett danstillstånd för s.k. offentlig tillställning. Detta skulle godkännas av polisen, kommunen och brandmyndigheten, varför en brandinspektion givetvis var påkallad, med en massa krav och regler. 
En månads ansökningstid efter inlämnad ansökan var knapp tid. Denna ansökan utreddes av en polisjurist. Vidare krävdes specialutbildade ordningsvakter, brandskyddsansvarig och därtill en rad andra restriktioner och avspärrningar. En brandingenjör kom på inspektion.
Att tjafsa med eller ifrågasätta något leder givetvis till att hela tillställningen måste inställas.

Men mot den bakgrunden kan man ställa att vi i detta land har organiserad brottslighet, gängkriminalitet, utanförskapsområden, en skenande sexualbrottslighet och att polisen är underbemannad, sexualbrotten skenar och t.o.m. våldtäkter inte ens utreds och läggs ned. Att ens anmäla ett bostadsinbrott är inte mödan lönt.

Visst, varje tjänsteman har sin lilla intresselåda, och givetvis kom det två inspektörer från kommunen vid tillställningen vi hade för att kontrollera att alla regler när det gäller alkoholutskänkningen följdes.

Men alltså; blir inte hela historien minst sagt patetisk? Lite försäljning av öl och vin behövs det tillstånd för, kontrollanter kommer, man måste ha utbildade proffsvakter, och man måste ha tillstånd för att ha en tillställning där folk vill dansa. Faen vet om det är straffbart att dansa utan tillstånd.
Man kanske skulle fokusera på vad i alla fall jag, definierar som brott och brottslingar, eller?

onsdag 28 juni 2017

Mitt i den onda cirkeln


Andrea Törnestam (SSU), skriver en artikel om vårdkrisen, och att socialdemokraterna ska ta tag i problemet och lösa det (länk).

Efter lite funderande kom jag fram till att problemställningen är exakt densamma inom hela offentliga sektorn. Vad är den gemensamma faktorn för lärare, poliser, sjukvårdspersonal, militär och alla anställda inom offentlig sektor? Svaret är enkelt; usla löner. Det i sin tur leder givetvis till att de söker sig antingen till andra och privata arbetsgivare eller bara byter yrke. I nästa läge blir det givetvis högre belastning på de som arbetar kvar, vilket i sin tur leder till en värre arbetssituation med hårdare belastning. Givetvis leder detta till att med usla löner och en dito arbetssituation finns det inget incitament att jobba kvar om man inte är tvingad till det rent monetärt, eller inte finner något annat jobb.

Nu är alltså cirkeln sluten vilket i sin tur leder till offentliga sektorn utarmas på kunskap, och personer som vill jobba inom denna. Dåliga löner ger missnöje och att personerna söker sig till andra yrken, vilket i sin tur leder till hårdare belastning för de som jobbar kvar.

Lösningen har ju varit att importera arbetskraft. Man har ägnat sig åt ”valideringar” vilket har lett till en stor mängd inkompetent personal i synnerhet inom vårdyrken (
länk). Man har försökt lura oss med att det är högutbildade som kommer till detta land och som vi behöver för att klara välfärden. En direkt lögn uppenbarligen då utbildningsnivån på de som kommer hit (länk). Man pratar alltså om runt 8 år för de som kommer till Sverige i snitt innan de kommer i förvärvsarbete. När det gäller floden av s.k. anhöriginvandrare vet ingen. Man kan sammanfatta de senaste årens migrationspolitik som en ren katastrof för landet, och det finns givetvis massor med att tillägga om kriminalitet i synnerhet. Malmö är ett utmärkt exempel.
Men hur löser man vårdkrisen? Svaret är enkelt – man höjer lönerna drastiskt för alla vårdanställda. Samma för polis, militär, brandmän och lärare. Någon annan lösning finns inte. Men eftersom invandringen nu kostar enorma belopp finns inga pengar till detta, och runt 50 % av detta lands BNP är inom just offentlig sektor. Alltså sitter man i en rävsax och kan egentligen inte göra ett dyft. Att höja lönerna för en yrkeskategori skulle givetvis leda till lavineffekt.

Hade man i första läget fattat att det varken är högutbildade eller arbetskraft vi behöver, hade problemen varit betydligt mer hanterbara. Det är de inte idag oavsett vilken regering vi har. De två senaste regeringarna har ställt till ett problem som inte lär vara hanterbart inom en mandatperiod. Man har skadat detta land mycket långsiktigt och dessutom importerat kulturer, värderingsgrunder, rutten kvinnosyn och religioner som inte hör hemma i ett modernt västerland.
Man står alltså mitt i en ond cirkel och det finns ingen väg ut.fredag 23 juni 2017

Löfvén gör en pudel

Nu har Löfvén gjort en riktig groda. Han försöker backa lite halvmesigt med att det skulle röra sig om ett ”långsiktigt mål” (länk).

Problemet är alltså att en barnmorska hänvisar till sin tro som anledning till att inte behöva utföra aborter. Man behöver knappast vara utrustad med många hjärnceller för att fatta att detta är en typisk arbetsuppgift för just barnmorskor. Har man inte fattat det ska man inte söka till denna utbildning i första läget. En polis måste ha körkort, en militär har vapen, och listan kan givetvis göras hur lång som helst. Alltså, passar man inte för ett yrke gör man inte, och anledningarna kan vara många, tro är en anledning. Undertecknad skulle inte drömma om att ta anställning på sossarnas regeringskansli. Även om jag fick anställningen skulle jag behöva spypåsar varje dag.

Men Löfvén går alltså till angrepp på svenska präster, och menar att de ska tvingas vig
a homosexuella. Nu har vi en väsentlig skillnad i yrken; präst är ett yrke som är baserat på just den egna tron och alla präster har rätt att ha just sin tro. Kraven för att bli godkänd präst eller vad som krävs vet jag inte med de som är präster har uppenbarligen blivit godkända för att utöva sitt yrke. Alltså finner jag det inte alls konstigt att det finns präster som vägrar viga homosexuella, och det är deras fulla rättighet.

Men Löfvén ville alltså tvinga svenska präster att viga homosexuella. Var är kraven på jämställdhet inom islam? Var är kraven på att imamer ska viga homosexuella? Var är kraven på kvinnliga imamer? Var är kraven på att kvinnorna ska få sitta bland männen i moskéerna?
Hur kommer det sig att Löfvén anser sig ha rätt att ställa krav på svenska kyrkan, samtidigt som han totalt blundar för dumheter baserade på islam? Jag har tidigare staplat en rad av dessa dumheter i ett antal inlägg och finner inte anledning att göra det igen.

Men varför ska andra religioner än kristendomen accepteras oavsett vilka rena dumheter och knasigheter man hävdar är tro? Är religion någon form av skyddsparaply för logik och utveckling? Islam är alltså en s.k. religion som har en bok som man betraktar som lag och är från 600-talet. Ovanpå detta har vi imamers tolkningar. Man kan förstå om man behöver ett skyddsparaply mot logik så full av dumheter som islam har. Vansinnigheterna står som ”spön i backen”. Paraply är definitivt nödvändigt.

Men Löfvén insåg att han målat in sig i ett ologiskt hörn och försöker bortförklara sig med att kalla det ”långsiktigt mål”. Rent pinsamt faktiskt och han kanske skulle börja titta kortsiktigt i stället och på islamiseringen av detta land och de problem han har importerat som inte hör hemma i detta, eller något modernt västerland.

måndag 19 juni 2017

Minne som en guldfisk?


 Nu är det alltså läge att rikta kritik mot regeringen för att 13 våldtäkter läggs ned per dygn av Annie Lööf (länk). Nu var det så att den regering som startade hela problematiken, under Reinfeldt, var Centern en del av. Det var under denna period man startade den sanslösa invandringen av personer med en rutten kvinnosyn.

Bevisen fanns redan på vad detta skulle ställa till med och redan i professor Ekbergs utredning som nu är drygt 10 år gammal fanns en överrepresentation när det gäller i synnerhet våldtäkter på flera hundra procent, 400 % om jag minns rätt.
Ovanpå detta har vi instruktionerna till BRÅ att inte föra statistik när det gäller invandrare och brottslighet. Så sent för något halvår sedan avfärdade regeringen att föra sådan statistik genom BRÅ.

Men den förra regeringens politik och sedan Decemberöverenskommelsen, dukade bordet för problematiken. 2014 ansåg Annie Lööf att 30 miljoner immigranter inte skulle vara något problem om de fick arbete och integrerades (
länk). Nu är bara problemet att de inte integreras och inga arbeten finns. Ovanpå detta kommer de från kulturer som har värderingar och i synnerhet en kvinnosyn som inte hör hemma i moderna västländer. Att då kvinnor blir våldtagna är givetvis en ren konsekvens.
Så baserat på den uppenbara utvecklingen, problemen direkt relaterbara till invandringen och de som kommit hit den senaste tiden kan det inte vara någon förvånande att våldtäktsstatistiken skjuter i höjden.
Men vad vi inte ska glömma är det enorma mörkertalet, och ej heller de fakta att domstolarna väljer att fria på de mest långsökta grunder som ibland ter sig direkt vansinniga och skadestånden som utdöms vid fällande dom är rena skämt och betalas som regel aldrig ut av den dömde.

Så man kan inte annat än bli kräknödig när man hör Annie Lööf anklaga polisen för att våldtäkter ej utreds. Centern och hon själv är vållande till hela problematiken. Men att erkänna att man haft fel och varit naiv går givetvis inte, men att anklaga sittande regering för problematiken idag och polisbrist, kanske det finns idioter som luras av och röstar på Centern.

För oss som har längre minne än en guldfisk eller fiskmås, är det bara att konstatera att det är just sådana här uttalanden av politiker som skapar politikerförakt.

Regeringens lögner om "hårdare tag"


Löfvén har tydligen mage att stå berikarområdet Järva och lova hårdare tag mot brottsligheten (länk).
Den enkla fråga man ställer sig är; hur ska det gå till? Man ska lägga ner polisstationen i Kista, inget byggföretag vill bygga en polisstation i Rinkeby, och ovanpå det har runt 400 poliser sagt upp sig hittills i år. Man ska skicka ut polisen på ”pinnjakt”, och uppklarningsprocenten på det gemene man upplever som allvarliga brott gör att det är ingen idé att ens polisanmäla. SÄPO rapporterar om tusentals extremister, vilket Ygeman finner ”oroväckande”. Men Ygeman urskuldar sig – det är och har varit han som är ansvarig. ”Sverige underskattade hotet”, säger han (länk) .Varenda person som dödas av muslimska terrorister i detta land är orsakat av regeringens och Ygemans slapphänthet. Varenda kvinna som våldtagits detsamma. Det stör mig vidare att man skriver ”Sverige”.
Jag har inte underskattat detta hot och drivit denna blogg i snart 10 år jag har hela tiden påtalat problematiken och har inget som helst ansvar för att i synnerhet de två senaste regeringarna bedrivit en helt vansinnig migrationspolitik som givetvis lett till att vi har potentiella terrorister i landet, ”återvändare” som slagits med IS och personer som rest till IS. Ygeman har ingen som helst rätt att uttala sig för Sverige. Det har inte ens statsministern.

Man har en politiskt tillsatt rikspolischef. Sexualbrotten ökar lavinartat, gängkriminaliteten, landet är fullt av tiggare och s.k. papperslösa o.s.v. samtidigt som domstolarna utdömer rena skämt som s.k. straff.

Men hur ska Löfvén få till hårdare tag mot brottsligheten? Kineserna har ett uttryck för detta: Papperstiger. Här är en bild som förklarar en dela av problematiken som är skärmdump från dagens SvD.

fredag 16 juni 2017

Dags att kasta in handduken

Den här problematiken känns igen. Pinnjakt, (länk) polisen beordras ut för att fixa upp statistiken när det gäller ”lösta brott”. Det gör man genom att helt enkelt att leta upp alla enkla saker som kan rubriceras som brott och sedan har man några pinnar i hatten för att man varit duktig att sätta dit brottslingar. Men felet ligger givetvis inte hos den enskilde polisen utan mycket högre upp. Den enskilde polisen har givetvis beordrats till att stå vid vägkanten och bötfälla bilister som kör några ynka km/h för mycket, eller har tagit en pilsner till maten. Eller att man hittar någon som har en joint i fickan.

Vad är nästa steg? Gå mot röd gubbe, trasigt cykellyse eller ingen ringklocka?
Problemet är alltså att man vill frisera statistiken genom att få upp siffrorna för lösta brott, samtidigt som man både struntar i betydligt allvarligare brott och den enskilde polisen utkommenderas för olika triviala s.k. brott av låg dignitet.
Vad är uppklarningsprocenten på inbrott, stölder, bostadsinbrott, bilstölder, mord, skottlossningar, våldtäkter, gängkriminalitet, sexualbrott eller bilbränder? Vi pratar alltså om allvarliga brott men som enligt ett påhittat system för pinnräkning uppenbarligen är

Vad är det som skapar trygghet i ett samhälle? Är trygghet i att veta att varenda bilist kör spiknykter, eller stirrar blint mer på hastighetsmätaren än vägen? Att veta att det inte finns några som röker lite skojröka hemma? Att ingen cyklist cyklar mot rött eller på gångbanor?

Polisen har alltså problem, poliser säger upp sig i frustration och har skitlöner vilket säkerligen är en anledning av många. Nu ska man alltså tvingas ut på gatan och bötfälla vanliga medborgare för vad som är att betrakta som skitbrott.
Ovanpå detta har vi åklagare och domstolar som alltid hittar kryphål och förmildrande omständigheter, men det är en egen historia. Här är tre talande exempel om systemets förfall för att inte säga kollaps.
(
länk 1, länk 2, länk 3). Man har uppenbarligen order om att mörka våldtäkter, friande domar, låga straff, skadestånd man vet aldrig kommer betalas, polisen går på knäna och man säger upp sig. Polisanmälningarna gällande våldtäktsärenden har ökat med 15 % och 13 våldtäktsärenden per dag som läggs ner, blir alltså runt 4700 per år. Detta kommer inte synas i Brås statistik.
Men det allvarliga problemet är alltså att när medborgarna inte längre har tillit till samhällets strafflagstiftning riskerar hela korthuset att falla. Sverige är inte längre tryggt. Vi har kringresande asfaltläggare, kriminella från de tidigare öststaterna, en skenande sexualbrottslighet och listan kan göras mycket längre. Det kanske ser bra ut i Eliassons statistik med ett stort antal uppklarade brott men det viktiga är vad vi pratar om för brott och hur samhället reagerar. Jag vill minnas att det var ungefär samma debatt någon gång i början på 90-talet då poliserna skulle plocka pinnar i massor för att det såg bra ut i statistiken.

Nej regeringen, det är inte ”utmaningar”. Några larviga satsningar utbasunerade vid presskonferenser räcker inte, och i synnerhet inte om de ligger efter valet 2018.
Här behövs hårdhandskar, stängda gränser, ordentliga straff och utvisningar. Inte svammel och visioner i någon flummig förhoppning om det multikulturella landet som ett paradis. Bevisen på det totala misslyckandet är otaliga, i det närmaste lika många som bortförklaringarna man kan höra från statsråd i Riksdagens talarstol och utlyser nyval.
Det är dags att regeringen och även rikspolischefen kastar in handduken. Man kan inte rubricera de senaste åren som annat än ett kostsamt och katastrofalt misslyckande för detta land.

tisdag 13 juni 2017

Järvavecka?


Vaddå Järvaveckan? (länk) Man har skapat ett stort getto norr om Stockolm bestående av de gamla misslyckade sosseprojekten i det s.k. miljonprojektet. Fuskbyggen som gällde på den tiden och för att inhysa stora delar av den arbetskraftsinvandring från i synnerhet Sydeuropa när det begav sig.

Idag kan vi konstatera att dessa områden har enorma problem i form av gängkriminalitet, bränder, skottlossningar, stenkastning samt även muslimsk extremism.

Man kan idag och med viss efterklokhet säga att det var fel att bygga dessa områden. Men det är då givetvis med just efterklokheten som grund. Det var helt enkelt andra tider med slit-och-släng, billiga bostäder och social ingenjörskonst som gällde. Detta i kombination med att man behövde ett stort antal bostäder och snabbt. När det begav sig pratade jag med poliser som jobbade med just Tensta, Rinkeby och Hjulsta. Man ville generellt inte åka in dit eftersom det var redan då så mycket problem att man fick åka mellan larmen i samma område hela tiden. ”Åker man in där kommer man inte ut.”, vill jag minnas att en polis yttrade.
Det var helt enkelt områden man aldrig hade anledning att åka till, och undvek generellt. Tunnelbanan dit kallades för ”Taikonexpressen” eller ”Vitlökslinjen”. Det sistnämnda för att många invandrare ansågs stinka vitlök.

Men egentligen var det antagligen inte någon grov kriminalitet, utan snarare bara rädsla för andra kulturer och att de som bodde i dessa områden inte ansågs som svenskar. Man måste komma ihåg att det var en tid då man var stolt över att vara svensk och alla som inte stämde in i mallen var konstiga. N-ordet var allmänt accepterat och socialdemokratin hade jobbat med att sterilisera alla som inte skulle få föröka sig. Sterilisering vid abort var regel ända till 1976 – kvinnor som inte var villiga att ta hand om sin avkomma skulle inte heller få föröka sig. De senaste åren har det varit ett drev av journalister som försökt hitta kopplingar mellan SD och nazistisk historia samtidigt som man väljer att både sopa kommunismens massmord under mattan och socialdemokraternas rasism.
Men hur skapades då det man kallar idag för ”utanförskapsområden”, och vilka fel har begåtts? Jag tror att det största felet man begått är att sammanföra personer med samma kulturer, språk, religioner och värderingsgrunder i samma områden. En kollega till mig bodde i Södertälje. Han berättade att man hade i vissa bostadsområden i princip bara syrier och assyrier. Man hade egenbankverksamhet, indrivare, kriminella gäng, egna regler, egen rättsskipning enligt de normer man hade, och levde i praktiken utanför samhället. Många år senare kallades detta för Södertäljenätverket, men jag fick informationen redan i början på 80-talet.
Det är alltså det absolut största felet man begått – man har stoppat in personer med samma bakgrunder i dessa områden och ovanpå detta inte krävt någon form av integration. Man har skapat utanförskap genom att inte se till att det finns något som helst incitament att integreras i det svenska samhället. Ovanpå detta har vi sjuklöverns argument och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och acceptans av de mest konstiga dumheter som inte hör hemma i detta land.
Mot den bakgrunden är det inte alls konstigt att gängkriminalitet frodas och man inte accepterar varken polismakt, utryckningspersonal eller känner sig som en del av det svenska samhället. Man har helt enkelt skapat parallella samhällen med egna regler och värderingsgrunder.
Men dessa dagar har man alltså ett politikerjippo som kallas ”Järvaveckan” för att på så sätt försöka få medborgarna i dessa områden mer inkluderade i det svenska samhället. Man konstaterade det senaste valet att bara ca 40 % av de som bor i dessa områden röstade 2014, runt 87 % av dessa röstade på socialdemokraterna, vänstern eller miljömupparna, (länk) sidan 53. Inte märkligt alls. Varför ska man rösta om man varken är insatt i svensk politik och ej heller behöver bekymra sig? Men om man nu röstar ändå, gäller de partier som accepterar fortsatt utanförskap.

Så varför har inte politikerna lärt sig ett dyft av misstagen från alla år sedan 60-talet? Det fanns alla tecken och bevis för att den slapphänta politiken i kombination med flum och den totala avsaknaden på krav skulle leda till just den situation vi har idag.

Nu kliar man sig i skallen men tillstår givetvis inga misstag, utan åker till Järva för att hålla anföranden och ha debatter om hur utvecklingen ska brytas. De regeringar som de senaste åren har haft makten har lagt fundamentet till alla de problem som finns i dessa områden. Det är ganska patetiskt att man under många år sopat dem under mattan, svamlat om mångkultur och annat. Man menar att vi ska ”blicka framåt”, se ”möjligheter”, ”stå enade” och mycket annat svammel. De problem man skapat är ”utmaningar”. Man har pumpat in miljoner i olika projekt i dessa områden och har socioekonomiskt stöd, allt för att dölja hela problematiken och sina egna misslyckanden och felaktiga politiska beslut.

Det är dock något förvånande att Jimmie Åkesson ställer upp i detta larviga spektakel och i centrum för ett område som uppenbarligen är ett tydligt exempel på politiskt misslyckande.
Man kan dock notera att Fi finns med på det mesta i programmet, trots att de inte har demokratiskt mandat för att ens närvara. 

måndag 12 juni 2017

På med foliehatten Helin

Propaganda är lika mycket vad man inte berättar som vad man berättar. I detta land har media avsiktligen anammat nysvenska samt fördolt sanningar och problematik relaterade till invandringen de senaste åren.
Men hur ska någon kunna bevisa att det varit avsiktligt? Det går givetvis inte, och dt kommer aldrig gå att bevisa det är bara att fatta. Jan Helin försöker sig på att påtala att svenska medier har varit objektiva och inte förtigit något de senaste åren i
denna artikel.
Ag funderar lite på hur media de senaste åren agerat när det gäller invandringsfrågor och man kan inte annat än komma till slutsatsen att media förtigit fakta, skönmålat och mörkat alla problem som varit invandringsrelaterade. Som en konsekvens av detta har man givetvis inte ställt några krav på politiker när det gäller redovisning av kostnader, problem eller ifrågasättande av den politik som bedrivits. Vidare har det givetvis varit en klappjakt på alla som inte instämmer, och man har skapat expo, IRM, samt använt skandalblaskan Expressen som 2015 hängde ut personer som hade ”fel” åsikter och gärna med knytning till SD. Alla bränder på flyktingförläggningar var givetvis högerextremister eller nynazister som tänt på. Vi skulle acceptera islam som en religion i detta land och se det som en berikning. Reinfeldt och Sahlin uttalade sig mycket nedvärderande om svensk historia och kultur, som vi alla vet.
Riksmedia ägnade sig alltså åt att gräva upp allt man kunde hitta för att smutskasta SD. Alla vet hur man desperat har letat efter kopplingar mellan SD och nazistiska rörelser. Detta är ganska paradoxalt då socialdemokraterna nog är det mest rasistiska parti som funnits i detta land. Kommunisternas historia ej att förglömma.
Men låt mig nu komma med typiska exempel på vad media har ägnat sig åt de senaste åren för att mörka alla problem med den sanslösa invandringen:
1.       Vilka är kostnaderna. Hur mycket kostar invandringen svenska skattebetalare? Varför har journalisterna inte ställt denna enkla fråga?
2.       Varför behövs invandringen? Givetvis är det så att högutbildad arbetskraft alltid behövs, men baserat på de som kommit (och kommer), hit är det generellt lågutbildade personer.
3.       Hur är det med smittsamma sjukdomar? Varför har TBC ökat lavinartat, och HIV nedklassats som en sekundär infektion?
4.       Vi har allt fler ghetton som på nysvenska kallas för ”utanförskapsområden”. Vad är lösningen på detta problem och gängkriminaliteten?
5.       Vad kostar alla bilbränder? Visst, det blir försäkringsbolagens kostnader som i sin tur hamnar på allas bilförsäkringspremier.
6.       Varför mörkas alla sexuella övergrepp och våldtäkter? Friande domar och rent larviga skadestånd är idag regel.  Skadestånden betalas som regel aldrig ut. I min bok är detta mycket allvarliga brott. Media har generellt mörkat denna problematik som är direkt relaterad till invandringen i flera år.
7.       Media ifrågasätter inte islam. Man drar på sig foliehatten direkt. Men om vi nu kopplar in lite logik (mycket svårt för journalister), pratar vi om en s.k. religion med en totalt rutten kvinnosyn. Varför ifrågasätter inte media islam rent generellt och i synnerhet alla dumheter som är direkt knutna härtill?
8.       Var är ifrågasättandet över att alla kostnader efter två år ska hamna hos kommunerna? All vet och fattar att personer med låg utbildning och knappast några kunskaper i svenska ska komma in i förvärvsarbeten på två år? Tidsperspektivet ligger snarare runt 10 år.
9.       Vilka journalister har ifrågasatt anhöriginvandringen? Det finns ingen som helst logik i att bara för att en person får PUT så ska halva släkten komma hit.
10.   Vilka journalister har ifrågasatt resor som personer med PUT gör till länder de flytt ifrån? Om man har flytt desperat från ett land finns ingen som helst logik att vilja resa tillbaka.
11.   Vilka journalister har ifrågasatt åldern på ”ensamkommande flyktingbarn”? Den senaste undersökningen visar att runt 75 % ljugit om sin ålder.
12.   Vilka journalister har ifrågasatt att man knappast kan vara desperat flykting om man låter sig smugglas hundratals mil, genom hela Europa, över dussintalet gränser, genom hela EU, för att sedan bara dyka upp i Sverige som ”flykting”. Enlig Dublinöverenskommelsen ska alla flyktingar söka asyl i det första EU-land de kommer till.
13.   Var är svenska journalisters ifrågasättande av alla rumänska ”Hej,hej” som snart sitter i vartenda hörn? Javisst, man kallar den för ”EU-medborgare”, så finns inte problemet, grattis.
14.   Var är svenska journalisters frågor om hur man ska lösa krisen inom polisen? Bara detta år har ca 400 poliser sagt upp sig och regeringen utlovar satsningar som givetvis är bortom valet 2018. Det är givetvis lätt att utlova satsningar när man vet att det kommer bli en ny regering 2018.
15.   Var är kraven på kraftåtgärder mot gängkriminaliteten? Kanske skandalrapporter från svensk åldringsvård, sjukvård och hur många som dör i köerna eller av felbehandlingar. Eller varför inte berätta om det anorektiska s.k. försvaret? Eller att polisen struntar i mindre brott och att uppklarningsprocenten på bostadsinbrott och stölder är i det närmaste noll.
16.   Hur många artiklar har man läst om stackars ensamkommande barn som ska utvisas eller lyckliga familjeåterföreningar i myssoffan de senaste åren. Kanske artiklar om att återvändande IS-idioter ska avradikaliseras. Dessa typer av artiklar gör mig kräknödig. Det är synd om alla, men aldrig en rad om de riktiga flyktingar som svälter i riktiga flyktingläger.

Tja, vi kan ju börja med dessa sexton punkter, och Jan Helin kan ju sitta och titta sig i naveln, fundera över vad han och media mörkat för svenska folket. P å med foliehatten Jan.
Men det mest frapperande är att det uppenbarligen finns en direkt koppling mellan politikerna och journalisterna. Zigenare blev romer, utlänningar blev invandrare, getton blev utanförskapsområden, tiggande zigenare från Rumänien blev EU-medborgare, dumheter från t.ex. islam blev berikning. Varifrån kommer alla nysvenska ord? Det finns nu massor. Använder man sig inte av dem är man rasist. Tror någon att de inte uppfinns av en tankesmedja kontrollerad av politikerna?
För många år sedan minns jag en ”hallåa” som använde ordet invandrare, men berättade att hon fått order om att det skulle användas i st.f. utlänningar. Jag minns att jag skrattade gott åt detta nysvenska och direkt påhittade och krystade ord. Tror någon att de vandrat till Sverige? Men med intrummande av propaganda heter det invandrare.
Men idag heter det invandrare….jag använder det åxå.
Vi kan lugnt veta att vi är utsatta för ren propaganda, och propaganda är ingen kort kampanj med några affischer som det kanske var för 100 år sedan – det är en styrd och avsiktlig påverkan under många år.
Opartisk media finns inte, så enkelt är det. Men givetvis är det så att man aldrig tillstår att så är fallet: det gör media i Venezuela, på Kuba och i Nordkorea. Men som du vet; Public Service i detta land tillhandahåller opolitisk fakta, information och utbildning.

Ha ha ha!


söndag 11 juni 2017

Pressetik, eller?


 Vi vet ju att man i media mörkar alla brott som har med invandring att göra. Vidare har polisen haft kod 291, man har inte ens gått ut med relevanta beskrivningar av brottslingar man vill ha fast.
Regeringen har lagt ”locket på” när det gäller all kopplingen mellan invandrare och brottslighet och ingen statistik angående detta har tagits fram av BRÅ. Det finns hur många exempel som helst. Media har spelat med och man har inte ens gått ut med identiteter och bilder när det gäller dömda brottslingar.
Men har det däremot varit så att brottslingar varit svenskar har man givetvis gått ut med detta, och givetvis publicerat namn och bilder.
Expressen är en usel skandalblaska och ett typexempel på hur media har agerat de senaste åren. Nu har man alltså hittat några nynazister som står åtalade för brott (
länk). Observera att de inte är dömda för något. Då går alltså Expressen ut med namn och bilder. I min lagbok är det så att personer alltid är oskyldiga till dess de dömts av någon juridisk instans. Men givetvis är den skillnad som gäller i Expressen att personerna är nynazister och svenskar, det betyder att man kan gå ut med all info man har och anser sig att ha friheten att publicera egna definitioner och kopplingar. Hade det varit samma brott men med personer som haft invandrarnamn eller bakgrund hade man inte skrivit en rad och att gå ut med namn och bilder givetvis helt omöjligt.


Jag har ingen som helst sympati för nynazister. Men problemet jag har med media är att man har en politisk agenda man följer för nyhetsrapportering och publiceringar av personers identitet. Att prata om pressetik när det gäller Expressen finns inte på spelplanen.
Att hänga ut oskyldiga personer är vad som gäller för Expressen och Mattssons regler. Typexempel är uthängningarna med olagliga smygfilmningar från 2015. Givetvis friades Expressen från detta då man hade en politiskt sammansatt domstol. PK så det räcker och blir över.


Det är helt enkelt så att alla är oskyldiga till dess de dömts av en domstol, och det ska även media respektera. Det kan vara terrorister eller nynazister, det spelar ingen som helst roll.
Men i hur många fall har Expressen publicerat namn och bilder på våldtäktsmän, eller de som begått gruppvåldtäkter, innan de ens blivit dömda? Man publicerar enbart personer enligt PK, men inte brottslingar eller personer som är av utländsk härkomst.
Var är bilderna och identiteterna på de som gruppvåldtog den handikappade kvinnan på Gotland, Thomas Mattsson? De som våldtog en kvinna på Finlandsbåten, eller de som gruppvåldtog en kvinna på söder i Fåfängan i Stockholm, Thomas Mattsson? Nähä, det fungerar i Expressen att publicera bilder och identiteter på misstänkta, d.v.s. om de är svenskar och har svenska namn. Men inte om brottslingarna är invandrare publiceras inget även om de är dömda enlig svensk rättsordning.


Tror någon att detta och andra hundratals liknande fall är en ren händelse?

Ånyo, jag har ingen som helst sympati för vilka militanta extremister det än må vara, men ingen som inte är dömd ska ej heller behöva dömas av massmedia.
Men det dröjer inte många timmar innan en annan skandalblaska berättar om att tre unga tjejer våldtagit och domarna nu har fallit. Man nämner lite i förbifarten att det handlar om ”ensamkommande flyktingungdomar”. Men namn och bilder publicerar man inte, detta trots att vi pratar om dömda brottslingar (
länk).


Så att hänga ut oskyldiga personer (ej dömda) med namn, bilder och identitet när det gäller svenskar är vad PK-skandalpressen ägnar sig åt. Är det däremot personer med invandrarbakgrund, mörkar man detta även om det handlar om personer som dömts av svensk domstol.
Var finns den röda tråden och logiken hos dessa s.k. nyhetsredaktioner? Svaret är givetvis som när det gällde kod 291 – man ska dölja alla brott som är relaterade till invandrare.

Men som svensk har man lärt sig läsa mellan raderna. Medierna publicerar stora rubriker när det är nazister eller rasister, men inte ett ord när det är invandringsrelaterade brott. Bilbränder är så vanliga att de inte får en rad. Våldtäkter likaså. Sexuella angrepp mörkas. Friande domar gäller som default i domstolar om inte brottslingarna döms till larvigt låga straff och skadestånd som aldrig betalas ut.
Men om detta är det tyst i media.